חוק האריזות

ביום 1 ביולי 2011 נכנס לתוקפו חוק האריזות ("החוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011"). בין היתר, החוק מחייב כל יצרן ו/או יבואן של מוצרים ארוזים או אריזות שירות למחזר פסולת אריזות של המוצרים הארוזים או אריזות השירות שייצרו או ייבאו בהתאם ליעדי מחזור הקבועים בחוק האריזות (יעדים שונים לחומרי אריזות שונים(.

מטרת החוק:

להביא לצמצום כמות הפסולת הנוצרת מאריזות, למנוע את הטמנתה ולעודד שימוש חוזר באריזות במקום להעבירן להטמנה".

המשמעות:

החוק מחייב כל יצרן ו/או יבואן של אריזות לאסוף ולמחזר את האריזות שהוציא לשוק (החוק מחייב למחזר רק אחוז מסוים מסך האריזות ולא את כולן).
החוק מחייב רק יצרן ו/או יבואן בעל משקל אריזות הגבוה מ-1,000 ק"ג (1 טון) בשנה. יצרן בעלי משקל אריזות הנמוך מ-1,000 ק"ג בשנה (המוגדר בחוק: "יצרן זעיר") יכול להתקשר עם הגוף המוכר, או לדווח למשרד הסביבה כי הינו יצרן זעיר.

מי הוא יצרן?

מי שמייצר או משווק לשוק מוצרים ארוזים או אריזות שירות, וכן כל מי שהוא בעל מותג פרטי.

מי הוא יבואן?

יבואן הינו כל מי שמייבא מוצרים ארוזים או אריזות שירות.

מהי אריזה?

חפץ וכל חומר שהוא, המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר או המשמש או שנועד לשמש לנשיאת מוצר, להצגתו או להגנה עליו.

מה נדרש בפועל מהיצרן / יבואן?

מנסחי החוק הבינו, כי לרוב היצרנים / יבואנים (ואולי אף לכולם) אין את היכולת לבצע את המחזור בעצמם, ולכן החוק מאפשר להם להתקשר עם "גוף מוכר" – תאגיד ת.מ.י.ר (תאגיד מחזור האריזות בישראל) (חל"צ) – חברה אשר הוקמה על מנת לאפשר ליצרן / יבואן של מוצרים ארוזים ואריזות לקיים את כל חובותיהם על פי חוק האריזות (להרחבה לגבי תאגיד ת.מ.י.ר ראה גם: http://www.tmir.org.il/).
היצרן / יבואן נדרש להתקשר בהסכם עם תאגיד ת.מ.י.ר ולדווח לו שלוש פעמים בשנה (שני דיווחים חציוניים ודיווח שנתי) על המוצרים הארוזים או אריזות השירות שנמכרו על ידם בישראל בכל שנה (הדיווח השנתי יוגש כשהוא מבוקר בידי רואה חשבון).

עסק שאינו מתקשר עם תאגיד ת.מ.י.ר עובר על החוק ועלול לספוג קנסות כבדים!

מהם הקנסות?

גובה העיצום אשר נקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה, לגבי אי עמידה ביעדי המחזור שנקבעו בחוק הוא 2,000 ש"ח בשנת 2012 ו-2,500 ש"ח החל משנת 2013, לכל טון פסולת אריזות שלא בוצע לגביו מחזור.
לגבי הפרת הוראות אחרות של חוק האריזות וביניהן חובת התקשרות עם גוף מוכר (תאגיד ת.מ.י.ר) ו/או אי קיום חובת הדיווח, נקבע עיצום כספי כקבוע בסעיף 61 (א)(3) לחוק העונשין (כפל קנס אם המפר הוא תאגיד).

המשמעות היא קנס בסך של כ-150 אלפי ש"ח לעסק בגין הפרת הוראות אלה של החוק. נזכיר, כי קיימת חובה להגיש שלושה דוחות במהלך השנה החל משנת 2012 ולכן הקנס עלול להגיע למאות אלפי ש"ח!

המשרד להגנת הסביבה החל להטיל קנסות כבדים על יצרנים / יבואנים שמפרים את החוק. בין החברות שנקנסו ניתן למצוא את נגב קרמיקה בע"מ, בגיר גרופ ועוד.
על כל אחת מהחברות הנ"ל הוטלו עיצומים כספיים בסך של כ-155 אלפי ש"ח אך הן "זכו" להפחתה בשיעור של 20% מהסכום כיוון שמדובר היה בהפרה ראשונה של החוק. נציין, כי רוב הערעורים שהוגשו נדחו.

לרשימת העיצומים מהאתר של המשרד להגנת הסביבה לחץ כאן!

נקודה חשובה נוספת בחוק לידיעה

בחוק קיימת התייחסות לבית עסק (מקום שבמהלך העבודה או העסקים מצטברת בו פסולת אריזות). בית עסק מחויב בהתקשרות עם קבלני משנה של תאגיד ת.מ.י.ר לטובת פינוי ומחזור הפסולת, אלא אם כן הרשות המקומית דואגת לכך (בדרך כלל הרשויות המקומיות אינן מטפלות בנושא זה).

יש לשים לב, כי:
1. לבתי עסק רבים יש כבר קבלן המפנה להם את הפסולת (קרטונים, בקבוקים וכו') אך יש לוודא שהוא קבלן מורשה לעניין חוק האריזות – להלן קישור לבדיקה:

לקישור לבדיקת קבלן מורשה לעניין חוק האריזות לחץ כאן!

2. אם בית העסק לא מבצע מחזור כאמור, מומלץ להתקשר עם קבלני המשנה וזאת למרות שכרגע האכיפה בנושא זה היא מינימלית – המשרד להגנת הסביבה יכול לשנות את עוצמת האכיפה בכל רגע נתון.
3. בית עסק יכול להיות גם יצרן / יבואן כל עוד הוא עונה על ההגדרה לעיל.

סיכום

אנו ממליצים לכם היצרנים / היבואנים לבחון אם אתם מחויבים על פי חוק בהתקשרות עם תאגיד ת.מ.י.ר ובדיווח על המוצרים הארוזים או אריזות השירות שנמכרו על ידכם בישראל בכל שנה על פי הוראות "חוק האריזות" כמפורט לעיל.
אי עמידה בהוראות החוק עלולה להסב לעסק עיצומים כספיים משמעותיים.
המשרד להגנת הסביבה פועל כבר בימים אלה לאיתור יצרנים / יבואנים מפרי חוק ומטיל עליהם קנסות בסכומים גבוהים.

למשרדנו "יסקין ושות' רואי חשבון" ניסיון רב בליווי תהליך ההערכות ליישום הוראות "חוק האריזות" בעסקים, משלב זיהוי החובה ליישם את החוק, דרך הבנת התהליכים בעסק ומציאת פתרונות יצירתיים, שיאפשרו יישום מהיר של הוראות החוק באופן שלא יכביד על העסק, גם באופן שוטף בעתיד.
יש לנו את הניסיון ביצירת דיאלוג מול תאגיד ת.מ.י.ר להסדרה של מתודולוגיית המדידה ואופן הדיווח ולאחר מכן בליווי תהליך יישום הוראות החוק, ביקורת ומתן חוות דעת רואה חשבון לדוח השנתי, לרבות לעסקים שאנו לא משמשים כרואי החשבון המבקרים שלהם.
נשמח לסייע גם לכם.

לייעוץ ראשוני ללא מחויבות וללא עלות, צרו קשר כעת.

packing1 (1)

ליצירת קשר: