מיסוי

משרד יסקין ושות' רואי חשבון מסייע לעסקים, לארגונים וליחידים ביצירת אסטרטגיית מס, תכנון מס ועמידה בדיני המס הרלוונטיים.

יעוץ מס נכון ואפקטיבי יכול לשפר את תזרים המזומנים של העסק תוך חסכון בתשלומי מס. כבוגר אגף מס הכנסה, משה יסקין מכיר את הסיכונים, מזהה הזדמנויות ומנצל את הידע, הניסיון והקשרים שרכש למתן פתרונות מס תפורים ויצירתיים, אשר מטרתם הפחתה לגיטימית של נטל המס המוטל עליך, הלקוח.

משרדנו מעניק ללקוח שירות מקיף ומקצועי במגוון רחב של סוגיות מס. מעטפת השירותים שאנו מעניקים כוללת כל אחד מהשירותים המפורטים להלן, כמו גם כל שילוב נדרש של כמה מתוכם, בהתאם לדרישת הלקוח.

השירותים מוצעים למגוון הרחב של לקוחות המשרד, כמו גם למגוון "לקוחות חיצוניים", שאינם נמנים עם הלקוחות הקבועים של המשרד ואשר פונים לשם טיפול בענייני מיסוי שונים.

מיסוי חברות

למשרד יסקין ושות' רואי חשבון ניסיון רב בליווי חברות במהלך עסקיהן השוטפים, כמו גם במתן פתרונות אד-הוק לסוגיות מס שעולות מפעם לפעם. היכרותנו את עסקי הלקוח וצרכיו מאפשרים לנו לספק את הייעוץ המתאים לו ביותר בתחום המיסים.

בין השירותים הניתנים:

 • תכנון והערכות מס שמטרתן הפחתה לגיטימית של נטל המס על הנישום
 • סקירת דוחות התאמה למס
 • ייצוג בדיוני שומות במס-הכנסה, מס ערך מוסף, ביטוח לאומי וניכויים
 • סיוע בהכנת דיווחים לרשויות המס השונות
 • ליווי ויעוץ לעסקאות
 • קבלת פרה-רולינג (אישור מוקדם) מרשויות המס לגבי פעילות בישראל ובחו"ל
 • ליווי ויעוץ בנושא מימוש אופציות ומניות בידי עובדים ובעלי שליטה
 • שירותי מיסוי בינלאומי, במסגרת פקודת מס הכנסה ואמנות מס עם מדינות ברחבי העולם
 • ליווי ויעוץ בנושא מחירי העברה – מחיר עיסקה בין חברות קשורות המתנהלות במספר מדינות
 • יעוץ שוטף בנושאי מס שונים הנוגעים לחברות

מיזוגים ורכישות (A&M)

למשרדנו הידע והניסיון לייעץ לך, הלקוח, בכל הנושאים הקשורים למיזוגים, רכישות וסוגים נוספים של ארגון מחדש בישראל ומחוצה לה. אנו מלווים את העסקאות בהתהוותן ולאחר מימושן, תוך התייחסות ספציפית ליעילות המיסויות של המבנה התאגידי המתוכנן, בהתאם לאופי הפעילות הצפוי של העסק.

בין השירותים הניתנים:

 • תכנון מס של עסקאות הן מצד הקונה והן מצד המוכר
 • ביצוע בדיקת נאותות
 • טיפול בפניות לרשויות המס לקבלת אישורים מקדמיים
 • תכנון ויישום של אופטימיזציה מיסויית לפעילות העסקית שלאחר המיזוג

מיסוי אישי

מחלקת ייעוץ מס במשרדנו בעלת הידע והניסיון הדרושים כדי לסייע ליחידים לתכנן באופן אופטימאלי את פעילותם ולעמוד בכל דיווחי המס הנדרשים לרשויות השונות בארץ ובחו"ל.

בין השירותים הניתנים:

 • סיוע בהכנה והגשה של דוחות המס השנתיים לרשויות המס בישראל
 • סיוע בהכנת הצהרות הון
 • דיווחים שוטפים לרשויות המס
 • שינוי מקדמות מס

מיסוי עקיף

למשרד יסקין ושות' רואי חשבון ניסיון רב בייעוץ בנושא מיסים עקיפים, הן לחברות והן ליחידים, לרבות בענייני מס ערך מוסף, מכס, מיסי קנייה ובלו.

bikoret-side

ליצירת קשר: