חשבונאות וביקורת

מחלקת הביקורת של משרד יסקין ושות' רואי חשבון הינה בעלת ידע מקצועי וניסיון רב בביקורת, עריכה וסקירה של דוחות כספיים. עובדי המחלקה מתעדכנים באופן שוטף בהתפתחויות בתחומי החשבונאות, הביקורת, חוקים ותקנות, הנחיות, ועוד.
המחלקה מעניקה שירותים למגוון רחב של עסקים וחברות בארץ ובחו"ל מענפי פעילות שונים ומגוונים, בעלי היקפי פעילות שונים. ההיכרות העמוקה עם הלקוח ופעילותו מאפשרת מציאת פתרונות יצירתיים לצרכיו הספציפיים.

חשבונאות, ביקורת ועריכת דוחות כספיים

תחום הביקורת וראיית החשבון הינו התחום הגדול ביותר במשרד ומטפל בסקטורים מגוונים, לרבות: תעשייה ומסחר, המגזר השלישי, היי-טק, פיננסים, חינוך, בריאות, נדל"ן ועוד.

העבודה השוטפת מול הלקוח מתבצעת באמצעות איש קשר קבוע – השותף האחראי או רואה חשבון בכיר במשרד.

השותף האחראי מכיר את המבנה העסקי והמצב הכספי של כל לקוח ומתעדכן באופן שוטף לגבי שלבי ביצוע העבודה וההתנהלות השוטפת מולו. הוא זמין תמיד לפניות הלקוחות, לשיחות ולהתייעצויות טלפוניות.

משרדנו רשום במאגר המרכזי של משרדי רואי חשבון של אגף החשב הכללי במשרד האוצר לצורך התקשרות משרדי ממשלה עמם לקבלת שירותי ראיית חשבון ובמאגר רואי חשבון של משרד הבריאות ובתי החולים הממשלתיים, לביצוע עבודת ביקורת דוחות כספיים שנתיים, סקירת דוחות כספיים ביניים ועבודות נוספות.

בין השירותים הניתנים:

  • ביקורת ועריכה של דוחות כספיים שנתיים
  • סקירה ועריכה של דוחות כספיים רבעוניים
  • ייעוץ שוטף בנושאי מס
  • בדיקות נאותות חשבונאיות (Due Diligence)
  • ייעוץ בנושאים חשבונאיים
  • ביקורת פנים – כלי ניהולי המסייע להנהלה הבכירה בארגון לקדם ולממש את מטרותיו, תוך כדי הערכת סיכונים ומתן פתרונות הולמים למניעתם

 

 

 

bikoret-side

ליצירת קשר: